Adres: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – Yazılım Şube Müdürülüğü

Email: dokuman.yonetim@deu.edu.tr

Dahili Telefonlar:

Ozan Öncel METİN: 21545

Gürkan BEYAZGÜL: 21543

Gözde KARACA : 21503

Ayla ÇETİN:  21071

  • İlter  – Havva – Onur : 21572

Sevilay YARDIM: 22115 (Sağlık Kampüsü)