Adres: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – Yazılım Şube Müdürülüğü

Email: dokuman.yonetim@deu.edu.tr

Dahili Telefonlar:

Ozan Öncel Metin: 21545

Gürkan Beyazgül: 21543

Gözde Karaca : 21503

Ayla Conik: 21518

  • İlter ve Oğuzhan : 21572

Sevilay Yardım: 22115 (Sağlık Kampüsü)