Adres: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – Yazılım Şube Müdürülüğü

Email: dokuman.yonetim@deu.edu.tr

Dahili Telefonlar:

Ozan Öncel Metin: 21545

Gürkan Beyazgül: 21543

Halide Ok: 21512

Sevilay Yardım: 22115 (Sağlık Kampüsü)